4 FEET l 18 INCHES

In 4 feet l 18 inches gaat PIUM & The Men from U.N.C.L.E. de eenzaamheid te lijf. Dansers en muzikanten maken strijd tegen isolement voelbaar in indringende totaalvoorstelling.

Geinspireerd door de schilderijen van Edward Hopper, waarin psychologisch isolement een terugkerend thema is. In een dynamisch samenspel van dans, livemuziek, licht en geluid wordt op eigenzinnige wijze de innerlijke strijd tegen eenzaamheid verbeeld. Wat bindt mensen, wat drijft ze uit elkaar en hoe dichtbij kan iemand werkelijk komen?
Net als in het werk van Hopper, waarin de afgebeelde figuren niet in staat lijken om werkelijk contact te maken, vormt het eeuwige gevecht van
wel willen, maar niet kunnen.

De titel is een directe verwijzing naar de grootte van iemands persoonlijke zone. Tot welke afstand kunnen wij de nabijheid van onze medemens nog verdragen? Wie mag dichtbij komen en wie niet? Wanneer is een aanraking prettig? En, is de mens niet per definitie alleen?

Facebook Icoon